Archive for 1 czerwca, 2023

Co to jest upadłość konsumencka?

Posted by admin on czerwiec - 1 - 2023

Upadłość konsumencka – całość, co musisz mieć pojęcie Jeśliby upadłość konsumencka zostanie potwierdzana, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub ewentualnie restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez wskazany okres czasu bądź też restrukturyzację, która pomniejsza ilość zadłużenia lub zmienia warunki  [ Read More ]