Czemu butle na gazy techniczne należy legalizować
Spawalnicze gazy są najczęściej przechowywane w specjalnych butlach. W zależności od rodzaju gazu takie Butla na acetylen, Butla butle 2,7 L mogą mieć różne parametry wytrzymałościowe i wielkość. Jednak z uwagi na wysokie ciśnienia panujące w środku niezwykle istotne jest, żeby elementy te były zawsze w dobrym stanie technicznym. Z tego też powodu co ustalony okres czasu konieczne jest przeprowadzenie homologacji, jaka potwierdzi możliwość dalszego użytkowania lub przeznaczy jednak butlę do zutylizowania. Taka homologacja może być wykonana wyłącznie przez specjalistów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, i złożona jest z dwóch części. Na samym początku butla do mieszanki spawalniczej zostanie dokładnie oglądnięta pod kątem jakiś mechanicznych uszkodzeń i korozji. Jeśli nic nie zostanie wykryte, to następnie w specjalnym urządzeniu zostanie przeprowadzona ciśnieniowa próba. Pozytywny rezultat badania powinien zostać umieszczony na powierzchni butli, a właściciel dostanie komplet dokumentów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.