Upadłość konsumencka – całość, co musisz mieć pojęcie
Jeśliby upadłość konsumencka zostanie potwierdzana, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub ewentualnie restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez wskazany okres czasu bądź też restrukturyzację, która pomniejsza ilość zadłużenia lub zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest zazwyczaj ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd, figura zadłużona musi go dokładnie wykonywać. To świadczy regularne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest często objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź spełnienia różnych warunków ustawionych przez sąd, dłużnik powinien pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, że osoba ta pozostała odłączona od osobistych pożyczek otoczonych upadłością konsumencką, a jej sprawa finansowa zaczyna się korygować.

+Reklama+

Comments are closed.